Bize Ulaşın

MAKALE & BLOG

Anasayfa / Makale & Blog

MERSİN Cari Hesap Sözleşmeleri
Cari Hesap Sözleşmeleri
Cari Hesap Sözleşmeleri
19.07.2020
MERSİN Kira Sözleşmesi ve Kira Hukuku
Kira Sözleşmesi ve Kira Hukuku
Kira Sözleşmesi ve Kira Hukuku
19.07.2020
MERSİN Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor ve Ne Zaman Bitiyor 2020
Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor ve Ne Zaman Bitiyor 2020
Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor ve Ne Zaman Bitiyor 2020
18.07.2020
MERSİN MERSİN AVUKAT ÜCRETLERİ
MERSİN AVUKAT ÜCRETLERİ
MERSİN AVUKAT ÜCRETLERİ
03.07.2020
MERSİN Araç Değer Kaybı Tazminatı
Araç Değer Kaybı Tazminatı
Trafik kazaları ölümlü trafik kazası, yaralanmalı trafik kazası ve maddi hasarlı trafik kazası olmak üzere üçe ayrılır. Maddi hasarlı trafik kazalarında kazaya karışan sürücüler trafik polisi çağırmaksızın kaza tespit tutanağı düzenlerler.
27.06.2020
MERSİN Tahliye Davası ve Şartları
Tahliye Davası ve Şartları
Tahliye Davası ve Şartları
26.06.2020
MERSİN TAZMİNAT DAVASI NEDİR?
TAZMİNAT DAVASI NEDİR?
TAZMİNAT DAVASI NEDİR
19.06.2020
MERSİN KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ ALAN KİŞİNİN HAKLARI
KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ ALAN KİŞİNİN HAKLARI
KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLMÜŞ ARAÇ ALAN KİŞİNİN HAKLARI
18.06.2020
MERSİN İSİM ve SOYİSİM DEĞİŞTİRME DAVASI
İSİM ve SOYİSİM DEĞİŞTİRME DAVASI
İSİM ve SOYİSİM DEĞİŞTİRME DAVASI
16.06.2020
MERSİN KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
16.06.2020
MERSİN GÜMRÜK DAVALARI HAKKINDA
GÜMRÜK DAVALARI HAKKINDA
GÜMRÜK DAVALARI HAKKINDA
27.05.2020
MERSİN İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI
İdari işlemin iptali davası, idarenin yapmış olduğu işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden birisi nedeniyle menfaati ihlal edilenler tarafından açılan davadır.
27.05.2020
MERSİN CMR KONVANSİYONUNUN UYGULAMA ALANI
CMR KONVANSİYONUNUN UYGULAMA ALANI
Küreselleşen dünya ve uluslararası ticaretin gelişmesi uluslararası eşya taşımacılığının da artmasına neden olmuştur. Karayolu taşımacılığı diğer taşıma yöntemlerine nazaran daha yeni bir yöntemdir.
27.05.2020
MERSİN AVUKAT İLE TEMSİL EDİLMENİN AVANTAJLARI
AVUKAT İLE TEMSİL EDİLMENİN AVANTAJLARI
Avukatlık kadim bir meslektir. Avukatlık tarihin yazdığı en eski mesleklerdendir.
26.05.2020
MERSİN KAMBİYO SENETLERİ ve ÖZELLİKLERİ
KAMBİYO SENETLERİ ve ÖZELLİKLERİ
Uygulamada en çok karşımıza çıkan senetler kambiyo senetleridir. Türk Ticaret Kanunumuz kıymetli evrak hukuku bölümünde poliçeyi esas alarak düzenleme yapmış en ayrıntılı düzenleme poliçe hakkında düzenlenmiştir. Bono ve çek için ise genellikle poliçe hük
25.05.2020
MERSİN VASİYETNAME İLE MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI
VASİYETNAME İLE MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI
Ölüme bağlı tasarruflar veya işlemler ancak mirasbırakanın ölümünden sonra hüküm ve sonuç doğuran hukuki işlemlerdir.
25.05.2020
MERSİN ZİNA NEDENİYLE AÇILAN BOŞANMA DAVASI
ZİNA NEDENİYLE AÇILAN BOŞANMA DAVASI
Boşanma Hukuku eşlerin sosyal yaşantılarının, medeni hallerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bilindiği üzere boşanma, evliliğin mahkeme kararı ile sona ermesi halidir.
25.05.2020
MERSİN BOŞANMA DAVASININ ÇOCUKLAR AÇISINDAN SONUÇLARI
BOŞANMA DAVASININ ÇOCUKLAR AÇISINDAN SONUÇLARI
Evlilik birliğinin boşanma neticesinde sona ermesi yalnız eşler için değil, müşterek çocuklar bakımından da birtakım sonuçlar doğurmaktadır. Bu sonuçları başlıca çocukların velayeti, çocuklar ile kişisel ilişki kurulması ve çocukların bakımı olmak üzere ü
25.05.2020
MERSİN HAKARET SUÇU VE CEZASI
HAKARET SUÇU VE CEZASI
Hakaret Suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabında Kişilere Karşı Suçlar’a dair ikinci kısmın sekizinci bölümünde “Şerefe Karşı Suçlar” başlığı altında, 125 ve devamı maddelerde düzenlenmiştir. Hakaret suçu ile korunan hukuki değer, onur, şer
23.05.2020
MERSİN TÜKETİCİ HAKLARI NELERDİR?
TÜKETİCİ HAKLARI NELERDİR?
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Tüketici uyuşmazlıklarında, belli parasal sınırlar dikkate alına
22.05.2020
MERSİN BOŞANMA DAVASI VE BOŞANMA SEBEPLERİ
BOŞANMA DAVASI VE BOŞANMA SEBEPLERİ
Boşanma, bir medeni hukuk sözleşmesi olan evliliğin sona erme sebeplerinden bir tanesidir. Boşanma, evliliğin mahkeme kararı ile sona ermesidir. Mahkeme tarafından boşanma kararıyla beraber nafaka, velayet, tazminat, çocukla şahsi ilişki kurulması konular
22.05.2020
MERSİN LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL
LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL
Limited Şirketin tanımı 573.maddede yapılmıştır. Bu maddeye göre; “Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.”
12.05.2020
MERSİN FATURA VE TİCARİ ALACAKLARIN TAHSİLİ
FATURA VE TİCARİ ALACAKLARIN TAHSİLİ
Fatura, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanmış değildir. Fatura, “ticari satışlarda satıcı tarafından alıcıya verilen ve satılan malın miktarını, vasıflarını, ölçüsünü, fiyatını ve sair hususları veya ifa edilmiş hizmetleri gösteren hesap pusulası… ticari bi
12.05.2020
MERSİN İBRANAME SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI
İBRANAME SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI
İşçinin, işten ayrılırken bütün işçilik alacaklarını ve tazminatlarını aldığına dair imzaladığı belgeye ibraname denilmektedir.
11.05.2020
MERSİN ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU
ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU
Anonim şirketlerde ve Yapı Kooperatiflerinde avukat bulundurma zorunluluğunun hukuki dayanağı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin 3. fıkrasıdır. İlgili madde hükmü, esas sermayesinin 250.000 TL üzerinde bulunan anonim şirketler ve üye sayısı yüz veya daha
05.05.2020
YILDIZ & DÜZEN Hukuk Bürosu Türkiye’nin ve Akdeniz Bölgesi’nin en büyük limanlarından birine ev sahipliği yapan ve bölgedeki temel ticaret merkezlerinden biri olan Mersin’de kurulmuş bir hukuk bürosudur.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Online Ödeme İçin Tıklayınız.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES
Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi Matiat Plaza Kat:1 No:2 Akdeniz/MERSİN

TELEFON
+90 532 795 45 33

E-POSTA
info@yildizduzenhukuk.com