Bize Ulaşın

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL

Anasayfa / Makale & Blog /LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL

Mersin LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL
LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL

LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI

Limited Şirketin tanımı 573.maddede yapılmıştır. Bu maddeye göre; “Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.”

Limited şirket, tüzel kişiliği haiz bir sermaye ortaklığıdır. Limited şirket kural olarak her türlü amaç için kurulabilir. Ancak limited şirket kanunen yasak olan işler için kurulamaz.

Limited ortaklığın kurulabilmesi için en az 1 ortağa ihtiyaç vardır. Yani limited ortaklık tek kişi tarafından da kurulabilmektedir. Kanun koyucu, limited ortaklıkta en fazla 50 ortak olabileceğini belirtmiştir. Eğer, elliden fazla ortak katılacaksa, bu durumda anonim ortaklığın seçilmesi zorunlu hale gelmektedir.

Limited ortaklığın borçlarından dolayı şirket ortaklarının kural olarak 3. Kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Limited şirket, şirket borçlarından dolayı yalnızca kendi mal varlığıyla sorumludur.

Limited şirket ortakları gerçek kişi veya tüzel kişiler olabilir. Mesela, bir anonim şirket, limited şirkete ortak olabilir.

 

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTISI

Limited şirket genel kurulu sürekli toplanarak karar alan bir organ değildir. Limited şirketlerde genel kurullar da anonim şirketlerde olduğu gibi yılda en az bir kez toplanır.

TTK’nin 617/I. Maddesinde “Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Şirket sözleşmesi uyarınca ve gerektikçe genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. “ hükmü yer almaktadır.

Genel olarak şirketlerde takvim yılı esas alındığından genel kurul toplantılarının mart ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

 

LİMİTED ORTAKLIKTA GENEL KURUL ÇAĞRISI

Limited şirketlerde genel kurulu toplantıya, TTK’nin 617.maddesinde de belirtildiği üzere kural olarak şirket müdürleri davet eder. Bazı şirketlerde müdür birden fazladır. Bu durumda ise genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi başkan müdüre aittir. Müdür veya müdürler kurulu, süresi dolmuş olsa dahi genel kurulu olağan toplantıya çağırabilir.

Müdürler kurulunun devamlı olarak toplanamaz veya toplantı nisabının oluşamaz ise şirket ortaklarından biri mahkemeye müracaat edip izin almak suretiyle genel kurulu toplantıya çağırabilecektir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 617/III.maddesinin yaptığı gönderme nedeniyle azınlık ortaklar da genel kurulu toplantıya çağırabilmektedir. Şirket sermayesinin %10’una sahip ortakların azlığı, gündemi ve toplantıyı gerektiren sebepleri belirterek şirket müdürlerinden genel kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilirler.

Tasfiye aşamasındaki şirketlerde tasfiye memurları da genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkilidir.

 

Hukuk büromuzun Ticaret Hukuku Departmanı, Mersin şirket avukatı olarak müvekkillerimize en iyi şekilde kurumsal avukatlık hizmeti vermektedir.

YILDIZ & DÜZEN Hukuk Bürosu Türkiye’nin ve Akdeniz Bölgesi’nin en büyük limanlarından birine ev sahipliği yapan ve bölgedeki temel ticaret merkezlerinden biri olan Mersin’de kurulmuş bir hukuk bürosudur.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Online Ödeme İçin Tıklayınız.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES
Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi Matiat İş Merkezi Kat:1 No:5 Akdeniz / MERSİN

TELEFON
+90 552 605 45 33

E-POSTA
info@yildizduzenhukuk.com