Bize Ulaşın

ZİNA NEDENİYLE AÇILAN BOŞANMA DAVASI

Anasayfa / Makale & Blog /ZİNA NEDENİYLE AÇILAN BOŞANMA DAVASI

Mersin ZİNA NEDENİYLE AÇILAN BOŞANMA DAVASI
ZİNA NEDENİYLE AÇILAN BOŞANMA DAVASI

ZİNA SEBEBİNE DAYANAN BOŞANMA DAVASI

Boşanma Hukuku eşlerin sosyal yaşantılarının, medeni hallerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bilindiği üzere boşanma, evliliğin mahkeme kararı ile sona ermesi halidir. Boşanma kararı neticesinde boşanan eşler bakımından gerek maddi gerekse manevi açıdan oldukça önemli sonuçlar doğmaktadır. Özel boşanma sebepleri Medeni Kanunda zina, hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve/veya haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı olmak üzere beş tane olarak sayılmıştır.

 

Nitekim boşanma davasının nedenleri, verilecek olan boşanma kararının sonuçlarını tam anlamıyla etkilemektedir. Bunun en önemli örneklerinden birisi özel ve mutlak boşanma nedenlerinden birisi olan ve TMK’nın 161. Maddesinde düzenlenen “Zina Sebebine Dayanan Boşanma Davası” dır. Zina, eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken eşinden başka bir kimseyle cinsel ilişkide bulunmasıdır. Medeni Kanunumuz eşlerden birinin zina etmesini boşanma nedeni olarak saymıştır. Halk arasında bu durum aldatma nedeni ile boşanma davası açılması olarak adlandırılmaktadır. 

 

Zina sebebi ile boşanma davası açabilmek için;

 

  1. Evlilik ilişkisinin bulunması,
  2. Başkası ile cinsel ilişkide bulunma,
  3. Zina edenin kusurlu olması (zina eden eşin cinsel ilişkide bilerek ve isteyerek bulunması) şartları aranmaktadır.

 

Evlilik hukuken son bulmadıkça eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülükleri devam eder. Bu nedenle her ne sebeple olursa olsun sadakat yükümlülüğü eşlerin birbirlerine karşı hukuken uymak zorunda oldukları bir yükümlülüktür.

 

Zinanın unsurunun varlığı için ise bir diğer koşul da eşinden başkası ile cinsel ilişkinin fiilen gerçekleşmiş olmasıdır. Zina sebebine dayanarak açılan boşanma davasında zina unsurunun varlığı veya yokluğu araştırılarak karar verilmektedir. Eşinden başka bir kimseyle bir tek defa bile karşı cinsten bir kimse ile cinsel ilişkide bulunmuş olmak, zina sebebiyle boşanmak için yeterlidir. Bu durumda zina unsurunun ispatı oldukça önemlidir.

 

ZİNANIN İSPATI

Zina, her türlü delille ispat edilebilmektedir. Bir eşin zina yaptığına ilişkin inandırıcı kanıtlar varsa, hakim bunları takdir ederek zina edildiği sonucuna varabilir. Ancak zina edildiğine dair mahkemeye sunulan kanıtların kuvvetli olması önemlidir. Bununla birlikte zina sebebine dayanılarak açılmış bir boşanma davasında, davalı eş diğer eşin de zina etmiş olduğunu iddia ve ispat etse dahi, bu durum açılmış olan davanın düşmesine neden olmaz.

 

DAVA HAKKININ DÜŞMESİ

Zina sebebi ile boşanma davası açma hakkı, zina yapan eşin affedilmesi veyahut MK.m. 161/2 uyarınca zina sebebine dayalı dava açmaya hakkı olan eşin süresi içerisinde davasını açmaması hallerinde düşer. Bu süreler; zinanın öğrenilmesinden itibaren altı ay, her halde zina unsurunun gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl olmak üzere hak düşürücü sürelerdir.

Bu nedenlerle zinaya dayalı boşanma davasında ispat ve kanunda belirlenen sürelerin geçmemiş olması oldukça önemlidir.  Zira ispatta eksiklik bulunması halinde mahkemece davanın reddine karar verilebilmektedir.

 

ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASININ MADDİ SONUÇLARI

Zina nedeniyle boşanmanın gerçekleştiği durumlarda diğer eşin kusurunun bulunmaması halinde zina eden eşin nafakayı, maddi tazminatı, manevi tazminatı ekonomik durumuna göre takdir edilecek şekilde diğer eşe ödemesine karar verilmektedir. Ayrıca mal rejimine bağlı davalarda hâkim, zina eden eşin payında adil bir indirime gidebildiği gibi kusurlu eşin artık değerdeki pay oranını tamamen kaldırabilmektedir. Bu bakımdan zina nedeni ile verilen boşanma kararının, eşler arasında bulunan mal rejiminin tasfiyesi bakımından maddi sonuçları son derece önemlidir.

 

Medeni Kanun boşanmada kusuru bulunmayan ya da daha az kusurlu olan tarafa boşanma nedeniyle uğramış olduğu zararlarının kısmen giderilmesi amacıyla maddi tazminat isteme hakkını tanımaktadır. Yine, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat talep etme hakkı da bulunmaktadır.

 

Zina nedeni ile boşanma davası sürecinde, kişilerin hak kaybına uğramaması adına Mersin boşanma avukatından hukuki yardım alması uygun olacaktır.

 

MERSİN BOŞANMA AVUKATI DANIŞMA

 

Mersin Boşanma Avukatı olarak müvekkillerimize en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermekteyiz.

 

Yıldız & Düzen Hukuk Bürosu, oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan Aile ve Boşanma Hukuku alanında müvekkillerine hukuki süreçlerin yönetilmesinde en iyi şekilde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

YILDIZ & DÜZEN Hukuk Bürosu Türkiye’nin ve Akdeniz Bölgesi’nin en büyük limanlarından birine ev sahipliği yapan ve bölgedeki temel ticaret merkezlerinden biri olan Mersin’de kurulmuş bir hukuk bürosudur.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Online Ödeme İçin Tıklayınız.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES
Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi Matiat İş Merkezi Kat:1 No:5 Akdeniz / MERSİN

TELEFON
+90 552 605 45 33

E-POSTA
info@yildizduzenhukuk.com