Bize Ulaşın

HAKARET SUÇU VE CEZASI

Anasayfa / Makale & Blog /HAKARET SUÇU VE CEZASI

Mersin HAKARET SUÇU VE CEZASI
HAKARET SUÇU VE CEZASI

HAKARET SUÇU ve UNSURLARI

 

Hakaret Suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabında Kişilere Karşı Suçlar’a dair ikinci kısmın sekizinci bölümünde “Şerefe Karşı Suçlar” başlığı altında, 125 ve devamı maddelerde düzenlenmiştir. Hakaret suçu ile korunan hukuki değer, onur, şeref ve saygınlıktır.

 

Türk Ceza Kanununun 125.maddesi şu şekildedir;

“Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.”

 

Hakaret suçunun faili herkes olabilir. Failin gerçek kişi olması gerekir, tüzel kişilerin suç faili sayılmaları mümkün değildir.

Hakaret suçunun mağdurunun herhangi bir kimse olabilir. Ölülerin bu suçun mağduru olmaları mümkün değildir. Buna karşılık kişinin ölümünden sonra yapılan hakaret 125/1 değil, 130/1 kapsamında değerlendirilmelidir.

 

Hakaret suçunun basit hali takibi şikayete bağlı suçlardandır. Yani, suçun mağduru hakaret edeni ve hakareti öğrendiği tarihten başlayarak 6 ay içinde şikâyet hakkını kullanmalıdır.

Nitelikli hakaret suçu takibi şikayete bağlı suçlardan değildir. Hakaret suçunun nitelikli hali işlendiği takdirde Cumhuriyet Savcısı resen soruşturma başlatmalıdır.

 

NİTELİKLİ HAKARET SUÇU NEDİR?

  1. Suçun Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi
  2. Suçun, Dini, Siyasi, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlerini Açıklamasından Değiştirmesinden, Yayılmaya Çalışmasından, Mensup Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına Uygun Davranmasından Dolayı İşlenmesi
  3. Suçun, Mensup Olunan Dinin Kutsal Değerlerden Dolayı İşlenmesi
  4. Suçun Alenen İşlenmesi

 

HAKARET SUÇUNUN CEZASINI HAFİFLETEN NEDENLER

  1. Haksız Fiil Nedeniyle Hakaret
  2. Karşılıklı Hakaret
  3. Suçun Kasten Yaralamaya Tepki Olarak İşlenmesi

 

BASİT HAKARET SUÇUNUN CEZASI

TCK’nın 125. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen hakaret suçunu işleyen faile, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.

TCK’nın 125. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen hakaret suçunun işlenmesi halinde, faile verilecek hapis cezası 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasıdır.

 

KARŞILIKLI HAKARET SUÇUNUN CEZASI

Karşılıklı hakaret suçunun işlenmesi halinde hakim taraflardan birine veya her iki tarafa da ceza vermeyebilecek veya cezayı 1/3’üne kadar indirebilecektir.

 

MERSİN CEZA AVUKATI ÜCRETİ

 

Mersin Ağır Ceza Avukatı Ücreti, 2020 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre müvekkil ile avukat arasında serbestçe belirlenmektedir.

 

Hukuk büromuzun Ceza Hukuku Departmanı, Mersin ağır ceza avukatı olarak müvekkillerimize en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermektedir.

YILDIZ & DÜZEN Hukuk Bürosu Türkiye’nin ve Akdeniz Bölgesi’nin en büyük limanlarından birine ev sahipliği yapan ve bölgedeki temel ticaret merkezlerinden biri olan Mersin’de kurulmuş bir hukuk bürosudur.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Online Ödeme İçin Tıklayınız.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES
Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi Matiat İş Merkezi Kat:1 No:5 Akdeniz / MERSİN

TELEFON
+90 552 605 45 33

E-POSTA
info@yildizduzenhukuk.com