Bize Ulaşın

İBRANAME SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

Anasayfa / Makale & Blog /İBRANAME SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

Mersin İBRANAME SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI
İBRANAME SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

İŞ HUKUKUNDA İBRANAME NEDİR?

İşçinin, işten ayrılırken bütün işçilik alacaklarını ve tazminatlarını aldığına dair imzaladığı belgeye ibraname denilmektedir.

 

İBRANAME SÖZLEŞMESİ

İbra, borcun özel bir sona erme sebebidir. İbra sözleşmesi borçlunun borçtan kurtulmasını sağlar.

Türk Borçlar Kanununun 132.maddesinde “Borcu doğuran işlem kanunen veya taraflarca belli bir şekle bağlı tutulmuş olsa bile borç, tarafların şekle bağlı olmaksızın yapacakları ibra sözleşmesiyle tamamen veya kısmen ortadan kaldırılabilir.” denilmek suretiyle ibranın borcu sona erdirici niteliği haiz olduğu belirtilmiştir.

İbraname sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için Türk Borçlar Kanununun 420/2.maddesinde düzenlenen koşullara uyulması gerekmektedir.

Peki, TBK’da düzenlenen bu şartlar nelerdir;

TBK 420/2’de “İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.” Hükmü düzenlenmiştir.

Bu kanun hükmü çerçevesinde ibra sözleşmelerinin geçerlilik koşullarını açıklayacağız.

 

İBRANAMENİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI

 

İbranamenin Düzenlenme Zamanı

Hukuken geçerli bir ibranameden söz edebilmek için ibra tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması gerekir. Bu kanun hükmü ile İş ilişkisi devam ederken işverenin işçiye baskı yolu ile ibraname imzalatmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

 

İbranamenin Şekli ve İçeriği

İşçinin imzaladığı ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması kanunen şarttır.

Ayrıca, ibraname sözleşmesinde hangi işçi alacaklarının ibra edildiği teker teker belirtilmeli ve her bir kalemin açıkça gösterilidir.

İbranamenin kanunen geçerli olması için yazılı olarak düzenlenmelidir.

 

Ödemenin Noksansız ve Banka Aracılığıyla Yapılması

Ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.

 

İBRANAME DÜZENLENİRKEN İŞVERENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

  1. İbranamelerin tamamının işçinin el yazısıyla yazılmalıdır, matbu yazılı ibranamelerde ise  “tarih, miktar, ad-soyad” mutlaka işçi tarafından doldurulmalıdır.
  2. İbra edilen alacakların hangi kalemler olduğu teker teker açıkça belirletilmelidir.
  3. Miktar mutlaka belirtilmelidir.
  4. İşçi, kendisine ödenmek istenen tazminatı kabul etmezse işveren tarafından mutlaka işçinin maaşının yatırıldığı banka hesabına iş akdinin feshedildiği tarihte gönderilmelidir.

 

MERSİN İŞ DAVASI AVUKATI ÜCRETİ

 

Mersin işçi avukatı ücreti, iş davası, tazminat davası, işe iade davası açmak isteyenlerin en merak ettiği konuların başında gelmektedir. Avukat Ücreti, müvekkil ile avukat arasında serbestçe belirlenir. Yapılan işin mahiyeti, harcanacak mesai gibi faktörler 2020 Mersin avukatlık ücretini etkileyen başlıca faktörlerdir. Mersin Avukat Ücreti, 2020 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi doğrultusunda müvekkil ile avukat arasında serbestçe belirlenir.

 

Hukuk büromuzun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Departmanı, Mersin İş Davası Avukatı, Mersin İşçi Avukatı, Mersin İşveren Avukatı olarak hem işçilere hem de işverenlere danışmanlık ve dava takibi konularında en iyi şekilde hizmet vermektedir. 

YILDIZ & DÜZEN Hukuk Bürosu Türkiye’nin ve Akdeniz Bölgesi’nin en büyük limanlarından birine ev sahipliği yapan ve bölgedeki temel ticaret merkezlerinden biri olan Mersin’de kurulmuş bir hukuk bürosudur.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Online Ödeme İçin Tıklayınız.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES
Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi Matiat İş Merkezi Kat:1 No:5 Akdeniz / MERSİN

TELEFON
+90 552 605 45 33

E-POSTA
info@yildizduzenhukuk.com