Bize Ulaşın

Cari Hesap Sözleşmeleri | Cari Hesap İcra Takibi

Anasayfa / Makale & Blog /Cari Hesap Sözleşmeleri | Cari Hesap İcra Takibi

Mersin Cari Hesap Sözleşmeleri | Cari Hesap İcra Takibi
Cari Hesap Sözleşmeleri | Cari Hesap İcra Takibi

CARİ HESAP NEDİR?

 

Cari Hesap, Türk Ticaret Kanununun 89-101.maddeleri arasında düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanununun 89. Maddesinde cari hesap şu şekilde tanımlanmıştır;

“İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari hesap sözleşmesidir.”

Madde metninde de belirtildiği üzere cari hesap sözleşmesi, sürekli iş ilişkisi içerisinde olan tarafların iş hayatlarında büyük bir pratiklik sağlayan bir sözleşmedir. Sürekli iş ilişkisi içerisinde bulunan tarafların her seferinde para alışverişinde bulunmamaları ve gereksiz işlemlerle vakit kaybetmemeleri açısından ticari hayatta cari hesap sözleşmeleri önemli bir yer tutar.

 

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI

 

Cari hesap sözleşmesini kimler yapabilir? Cari hesap sözleşmesi yapılabilmesi için tarafların tacir olmaları gerekmez. Tacir olmayan kişiler arasında yapılan cari hesap sözleşmeleri de Türk Ticaret Kanunu’na göre ticari iş sayılır.

 

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

 

Türk Ticaret Kanununun 89.maddesinin 2.fıkrasına göre Cari Hesap Sözleşmesinin mutlaka yazılı şekilde yapılması gerekmektedir. Kanunun öngördüğü yazılı şekle uyulmadan yapılan cari hesap sözleşmeleri geçersizdir, taraflar arasında herhangi bir hüküm ya da sonuç doğurmaz.

 

HANGİ ALACAKLAR CARİ HESABA GEÇİRİLİR

 

Cari hesaba kural olarak cari hesap sözleşmesinden sonra doğan alacaklar geçirilir. Ancak taraflar anlaşarak önceki tarihli alacakları da cari hesaba geçirebilirler. Cari hesaba genelde para alacakları işlenir ancak para alacağı dışındaki alacakların da cari hesaba işlenmesinin önünde yasal bir engel yoktur. Kambiyo senetleri (bono, poliçe, çek) de cari hesaba işlenebilir. Senet tahsil edilemezse cari hesaptan bu kayıt silinir.

 

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

 

Cari hesap sözleşmesi belirli süreli ve belirsiz süreli olarak yapılabilir. Belirli süreli cari hesap sözleşmesi sürenin sona ermesi ile belirsiz süreli cari hesap sözleşmesi ise taraflardan birinin cari hesap sözleşmesini feshetmesi ile sona erer.

Sözleşme sona erdikten sonra hesap kapatılır ve taraflardan biri düzenlediği cari hesap cetvelini karşı tarafa gönderir. Cari hesap sözleşmesinin taraflarından birinin gönderdiği cetvele itiraz edilmezse mutabakat sağlanmış demektir. Türk Ticaret Kanunu’nun 94.maddesine göre tespit edilen bakiyeyi gösteren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla itirazda bulunmamışsa, bakiyeyi kabul etmiş sayılır.

 

CARİ HESABA DAYANARAK İCRA TAKİBİ BAŞLATILMASI

 

Kesinleşen cari hesap alacakları ödenmediği takdirde, alacaklı tarafından cari hesap sözleşmesine dayanarak icra takibi başlatabilir.

 

CARİ HESAPTA ZAMANAŞIMI

 

Cari hesap sözleşmesinde zamanaşımı, cari hesap sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

MERSİN TİCARET HUKUKU AVUKATI

 

YILDIZ & DÜZEN Hukuk Bürosu, Mersin ve Adana başta olmak üzere Türkiye'nin her ilinde müvekkillerine Mersin İcra Avukatı, Mersin Ticaret Avukatı, Mersin İcra Takibi Avukatı, Mersin Şirket Avukatı olarak icra takibi başlatılması, cari hesap sözleşmesi hazırlanması, cari hesaba itiraz, cari hesap sözleşmesinin feshi, cari hesap cetveline itirazcari hesap icra takibi konularında en iyi avukat hizmeti vermektedir.

YILDIZ & DÜZEN Hukuk Bürosu Türkiye’nin ve Akdeniz Bölgesi’nin en büyük limanlarından birine ev sahipliği yapan ve bölgedeki temel ticaret merkezlerinden biri olan Mersin’de kurulmuş bir hukuk bürosudur.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Online Ödeme İçin Tıklayınız.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES
Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi Matiat İş Merkezi Kat:1 No:5 Akdeniz / MERSİN

TELEFON
+90 552 605 45 33

E-POSTA
info@yildizduzenhukuk.com