Bize Ulaşın

Hakaret Suçu ve Cezası Sosyal Medyada Hakaret

Anasayfa / Makale & Blog /Hakaret Suçu ve Cezası Sosyal Medyada Hakaret

Mersin Hakaret Suçu ve Cezası Sosyal Medyada Hakaret
Hakaret Suçu ve Cezası Sosyal Medyada Hakaret

Kişinin şeref varlığını ihlal eden fiiller çeşitli suçları oluşturur. Kişinin onur, şeref ve saygınlığı tarih boyunca tüm hukuk sistemleri tarafından korunmuştur. Hakaret suçu Türk Ceza Kanunumuzun 125. Maddesinde düzenlenmiştir. Ceza kanunumuzun 125. Maddesinde düzenlenen hakaret suçu genel hakaret suçudur. Ceza Kanunumuzun çeşitli maddelerinde özel hakaret suçları da yer alır. Örneğin; Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu, Devlet Egemenlik ve Alametlerini Aşağılama Suçu, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Çeşitli Kurum ve Organlarını Aşılama suçu gibi.

Hakaret suçları aslında bir düşüncenin açıklanmasıdır. Kişiye hakaret bir kişiye somut bir fiil veya soyut bir olgu isnat ederek o kişinin onur ve saygınlığını incitmektir. Hakaret suçu, mağdurun gıyabında da olabilir mağdurun huzurunda da olabilir. Mağdura karşı sövme yolu ile de hakaret suçu işlenebilir. Mersin Ağır Ceza Avukatı, Mersin Ceza Avukatı olarak müvekkillerimize Hakaret Suçu ve Cezası konusunda en iyi Ceza Avukatı hizmeti vermekteyiz.

 

Hakaret Suçunun Mağdurları

 

Hakaret Suçunun mağduru yalnızca gerçek kişilerdir. Gerçek kişinin ölü olması veya yaşıyor olması önemli değildir. Hakaret suçunun mağduru tüzel kişiler olamaz. Hakaret suçunun mağduru kamu görevlisi ya da özel şahıs da olabilir. Mersin Ceza Avukatı olarak hakarete uğrayanlara ve hakaret suçunu işleyenlere avukatlık hizmeti vermekteyiz.

 

Hakaret Suçunda Şikayet Süresi Ne Kadar?

 

Hakaret suçu, takibi şikayete bağlı suçlardandır. Yani, hakarete uğradığını iddia eden kişi, fiili ve faili öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikayetçi olmalıdır. Hakarete uğradım şikayetçi olmak istiyorum, şikayetçi olacağım savcılığa mı karakola mı gitmeliyim, hakaret şikayet dilekçesi örneği için Mersin Ceza Avukatı olarak hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz. Belirtmek gerekir ki, kamu görevlisine karşı görevleri nedeniyle yapılan hakaretin soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı değildir.

 

Şikayetten Vazgeçmek Mümkün mü?

 

Şikayetçi olduktan sonra karşı tarafla anlaşan kişi şikayetini hüküm kesinleşmeden geri alabilir. Şikayetten vazgeçme hüküm kesinleşinceye kadar yapılabilir. Şikayetten vazgeçme dilekçesi mahkemeye verildiği takdirde görülmekte olan dava düşer.

 

Hakaret Suçunda Uzlaşma Olur Mu?

 

Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu hariç tüm hakaret suçları uzlaştırmaya tabi suçlardandır. Bu durumda dosya öncelikle uzlaştırmaya tevdii edilir. Uzlaşma sonuçsuz kaldığı takdirde asliye ceza mahkemesinde dava açılır. Uzlaştırma süreci Ceza Avukatı ile yürütülmelidir.

 

Sosyal Medyada Hakaret

 

Gıyapta hakaret, ileti yolu ile hakaret, hakaret suçunda hukuka uygunluk nedenleri, hakaret suçunda ceza indirimi, hakaret suçunun yatarı ne kadar, hakaret suçunun yatarı var mı, somut bir fiil veya olgu isnat etmek suretiyle hakaret suçu ve cezası, sövmek suretiyle hakaret suçu ve cezası, yüze karşı hakaret, Mersin Ağır Ceza Avukatı, Mersin Ceza Avukatı konularında müvekkillerimize en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

YILDIZ & DÜZEN Hukuk Bürosu Türkiye’nin ve Akdeniz Bölgesi’nin en büyük limanlarından birine ev sahipliği yapan ve bölgedeki temel ticaret merkezlerinden biri olan Mersin’de kurulmuş bir hukuk bürosudur.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Online Ödeme İçin Tıklayınız.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES
Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi Matiat İş Merkezi Kat:1 No:5 Akdeniz / MERSİN

TELEFON
+90 552 605 45 33

E-POSTA
info@yildizduzenhukuk.com