Bize Ulaşın

İcra Takibinin İptali Ve Ertelenmesi

Anasayfa / Makale & Blog /İcra Takibinin İptali Ve Ertelenmesi

Mersin İcra Takibinin İptali Ve Ertelenmesi
İcra Takibinin İptali Ve Ertelenmesi

İcra Takibinin İptali Ve Ertelenmesi

İcra Takibi, alacağına kavuşamayan alacaklının, alacağına devlet eliyle kavuşmasını amaçlar. Borçlunun vadesi gelen borcunu ödememesi durumunda alacaklı icra dairesine başvurarak icra takibi başlatabilir. İcra takibi teknik bir konu olduğundan icra alanında uzman Mersin Avukat vasıtası ile icra takiplerinin yürütülmesi hak kaybını önleyecektir.

İcra takibine süresi içerisinde itiraz edilmezse icra takibi kesinleşir. Kesinleşen icra takibi ile birlikte icra dosyasının alacaklısı borçlunun mallarına, banka hesaplarına, taşınır ve taşınmaz mallarına haciz koyabilir. İcra takibinin kesinleşmesinden sonra borç ödenmiş, ertelenmiş veya zamanaşımına uğramış bir borç için alacaklı taraf takibe devam ederse borçlu buna engel olma hakkına sahiptir.

 

Takibin iptali ve taliki, icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesinden istenir. Takibin iptali veya ertelenmesi en geç paraların paylaştırılmasına kadar istenilebilir. İcra mahkemesine başvurmak takibi durdurmayacaktır. İcra mahkemesi takibin durması konusunda tedbir kararı da veremez. Hukuk Büromuzun İcra ve İflas Hukuku Departmanı Mersin İcra Avukatı olarak müvekkillerine İcra Takibinin İptali, İcra Takibinin Ertelenmesi, İcra Takibi İptali, İcra Takibi Ertelenmesi, İcra Tahsilatı, Ödenmeyen alacağın tahsili, Ödenmeyen borcun tahsili, icra takibi başlatılması konusunda en iyi şekilde hizmet vermektedir.

 

İcra Takibinin İptali

Takibin iptali, usulüne uygun olarak başlatılan icra takibinin geçersiz hale gelmesidir. Takibin iptalinin koşulları şunlardır;

 

1-İtfa ve Zamanaşımı Gerçekleşmiş Olmalıdır.

İcra takibinin iptali açısından itfa, borcu sona erdiren sebeplerin tamamını kapsar. İtfa sebebiyle takibin iptal edilebilmesi için borç icra takibi kesinleştikten sonra icra dairesine başvurulmadan haricen ödenmelidir.

 

2-İtfa Sebepleri Belgeyle İspat Edilmelidir.

Borçlu, icra dairesi dışında yapılan borcu sona erdiren itfa işlemleri yaptığını imzası noterlikçe onaylı bir belge veya imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş bir senetle ispat etmelidir.

 

İcra Takibinin Ertelenmesi

Takibin Ertelenmesi, icra takibinin bir süreliğine durdurulmasıdır. Takibin ertelenmesi için borçluya süre verilmiş olması gerekmektedir. Takibin taliki için alacaklı tarafından borçluya icra takibi kesinleştikten sonra ifa için süre vermiş olmalıdır. Verilen bu süre borçlu tarafından imzası noterlikçe onaylı belge veya imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş bir senetle ispat edilmelidir.

İcra mahkemesi tarafından verilen erteleme kararı ile birlikte takip durur.

 

Yıldız & Düzen Hukuk Bürosu müvekkillerine Mersin İcra Avukatı olarak İcra takiplerinin başlatılması, icra dosya tahsili, icra dosya takibi konularında Mersin ilinde hizmet vermektedir.

YILDIZ & DÜZEN Hukuk Bürosu Türkiye’nin ve Akdeniz Bölgesi’nin en büyük limanlarından birine ev sahipliği yapan ve bölgedeki temel ticaret merkezlerinden biri olan Mersin’de kurulmuş bir hukuk bürosudur.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Online Ödeme İçin Tıklayınız.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES
Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi Matiat İş Merkezi Kat:1 No:5 Akdeniz / MERSİN

TELEFON
+90 552 605 45 33

E-POSTA
info@yildizduzenhukuk.com