Bize Ulaşın

ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL SUÇU VE CEZASI

Anasayfa / Makale & Blog /ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL SUÇU VE CEZASI

Mersin ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL SUÇU VE CEZASI
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL SUÇU VE CEZASI

ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL SUÇU VE CEZASI

 

Taahhüdü ihlal, borçlunun hacizden önce veya hacizden sonra borcunu taksitle ödeyeceğini taahhüt etmesine rağmen haklı bir neden bulunmaksızın taahhüdünü yerine getirmemesidir. İcra dosyalarında dosya borcunu tahsil edebilmenin yani Mersin icra tahsili için borçludan taahhüt almak çok önemlidir. İcra borcu tahsili için taahhüt almak önemlidir.

 

Bu suçun faili taahhüt tutanağını imzalayarak borcu üstenen kişilerdir. Tüzel kişilerin yetkili temsilcileri de bu suçun faili olabilirler. Suçun mağduru ise kesinleşmiş icra takibindeki takip alacaklısıdır.

Ödeme taahhüdünü ihlal suçunun oluşabilmesi için ödeme taahhüdündeki taksitin veya taksitlerin taahhüt edilen tarihte ödenmemesi gerekir. Mersin İcra Taahhüt Örneği konusunda müvekkillerimize en iyi Mersin İcra Avukatı hizmeti vermekteyiz.

 

Kesinleşmiş bir icra takibi yoksa bu suç oluşmaz. Ödeme taahhüdünü ihlal suçunun oluşabilmesi için geçerli ve kesinleşmiş bir icra takibi bulunmalıdır. İhtiyati haciz sırasında yapılan taahhüt de icra takibi henüz kesinleşmediğinden dolayı geçersizdir.

İcra kefili olan kişiye icra emri tebliğ edilmeden taahhüt alınmışsa bu suç oluşmaz. Kefil olan kefalet tarihinde evli ise eşinin rızası alınmadan kefil oldu ise bu kefalet işlemi geçersizdir. Bu nedenle eşin rızası olmadan olunan kefillik ve verilen taahhüt geçersizdir.

 

Taahhüt verilmiş olması satış işleminin yapılmasına engel olur. Borçlu hacizden önce veya sonra taahhüt verebilir. Ancak hacizden önce verilecek taahhütte alacaklının rızasının olması gerekmektedir. Kısmi ödeme taahhüdü de verilebilir. Yani borçlu borcun tamamı için değil de yalnızca bir kısmı için de taahhüt verebilir. Örneğin toplam borcun 30.000 TL olduğu bir dosyada borçlu, borcun yalnızca 20.000 TL’lik kısmı için de taahhüt verebilir. Mersin İcra Avukatı, Mersin tahsilat avukatı, mersin alacak avukatı olarak en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

Ödeme taahhüdünde borç miktarının, asıl ve ferilerinin, taksit sayılarının ve miktarlarının, ödeme tarihlerinin açıkça gösterilmesi gerekmektedir. Taahhüt evrakı borçlu ve alacaklı tarafından birlikte imzalanmalıdır. Mersin İcra Takibi Nasıl Açılır, Mersin İcra Takibi Başlatmak, Mersin İcra Takibi Örneği, Mersin İcra Para Ödemek konusunda en iyi şekilde Mersin İcra Avukatı hizmeti vermekteyiz.

Taahhüdün icra dairesinde yapılmış olması gerekmektedir. Taahhüt asil tarafından değil de vekil tarafından imzalanmışsa taahhüdü ihlal nedeniyle asıl borçlu cezalandırılamaz.

 

TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇUNUN CEZASI

 

Taahhüdü ihlal suçunun takibi şikâyete bağlı suçlardandır. Suçun yaptırımı “ 3 aya kadar tazyik hapsi “dir. Kişi borcunu ödediği takdirde salıverilir. Suçun yaptırımı tazyik hapsi olduğundan seçenek yaptırımlara çevrilemez, HAGB uygulanamaz, erteleme hükümleri uygulanamaz. Taahhüt imzalayan ve taahhüdü ödemeyen kişi üç aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılır.

 

MERSİN İCRA AVUKATI

 

Yıldız & Düzen Hukuk Bürosu olarak Mersin ve Adana başta olmak üzere Türkiye’nin her ilinde en iyi şekilde Mersin Avukat, Mersin İcra Avukatı, Mersin Haciz Avukatı, Mersin Çek Senet Avukatı hizmeti vermekteyiz.

YILDIZ & DÜZEN Hukuk Bürosu Türkiye’nin ve Akdeniz Bölgesi’nin en büyük limanlarından birine ev sahipliği yapan ve bölgedeki temel ticaret merkezlerinden biri olan Mersin’de kurulmuş bir hukuk bürosudur.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Online Ödeme İçin Tıklayınız.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES
Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi Matiat İş Merkezi Kat:1 No:5 Akdeniz / MERSİN

TELEFON
+90 552 605 45 33

E-POSTA
info@yildizduzenhukuk.com