Bize Ulaşın

Düğünde Takılan Altınlar Kime Aittir

Anasayfa / Makale & Blog /Düğünde Takılan Altınlar Kime Aittir

Mersin Düğünde Takılan Altınlar Kime Aittir
Düğünde Takılan Altınlar Kime Aittir

Düğünde Takılan Altınlar Kimindir?

 

Eşler arasında boşanma davası söz konusu olduğunda düğünde takılan ziynet eşyalarının kime ait olduğu çokça merak edilen bir durumdur. Düğünde takılan altınların kadına bağışlandığı Yargıtay tarafından benimsenmiştir. Şöyle ki; eski dönemlerde erkeğin üzerine takılan takı ve paraların erkeğe, kadının üzerine takılan takı ve paralar ile niteliği gereği kadının özgülenecek takıların kadına ait olacağı yönünde bir değerlendirme olmuş ise de; Yargıtay Hukuk Genel kurulunun yeni tarihli kararına göre kural olarak, düğün sırasında takılan ziynet eşyası ve paralar kim tarafından ve hangi eşe takılırsa takılsın aksine bir anlaşma ya da örf ve adet kuralı olmadığı takdirde kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı kabul edilir. Yani erkeğe takılan ziynetler ve paraların da aksi kanıtlanmadığı müddetçe kadına ait olduğu kabulü vardır. Söz konusu ziynet eşyasının (altın vs.) evlenme sebebiyle gerek ailelerce ve gerek yakınlarca kadına geleceğinin güvencesi olarak takıldığı kabul edildiğinden emaneten (geçici olarak) takıldığı konusunda kadının bir kabulü olmadığı sürece genel kural kabul edilecektir.

 

Düğünde takılan takıların fiziken mevcut olmadığı durumlarda ne yapılır?  Malın aynen iadesinin mümkün olmadığı bu durumda düğünde takılan altınların bedeli diğer eşten istenebilmektedir. Ancak bu altınların gerçek miktarlarının mahkemeye bildirilmesi önem arz etmektedir. Zira düğün altınlarının bedeli mahkemece aldırılacak bilirkişi raporlarına göre arttırılabilmekte iken, dava sırasında talep edilenden daha fazla ziynet eşyasının tespit edilmesi durumunda işbu davada yalnızca talep edilen ziynet eşyalarının iadesine karar verilebilmektedir. Bu nedenle ziynet eşyalarının iadesine ilişkin davalarda bu eşyaların tespiti, mahkemeye bildirilmesi, talep şekli uzmanlık gerektiren bir durumdur. Tarafların hak kaybı yaşamaması adına hukukçu bir uzmandan yardım alınarak işbu davaların takip edilmesi önemlidir. Yıldız & Düzen Hukuk Bürosu, gerek boşanma davasında, boşanma nedeniyle ziynet alacağı istemlerine ilişkin davalarda, çekişmeli boşanma sonrası açılacak mal rejimi davasında gerekse anlaşmalı boşanma sürecinde taraflarla müzakereler yaparak süreci yönetmekte ve müvekkillerinin hak kaybını önlemek adına müvekkillerine en iyi şekilde hizmet vermektedir.

YILDIZ & DÜZEN Hukuk Bürosu Türkiye’nin ve Akdeniz Bölgesi’nin en büyük limanlarından birine ev sahipliği yapan ve bölgedeki temel ticaret merkezlerinden biri olan Mersin’de kurulmuş bir hukuk bürosudur.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Online Ödeme İçin Tıklayınız.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES
Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi Matiat İş Merkezi Kat:1 No:5 Akdeniz / MERSİN

TELEFON
+90 552 605 45 33

E-POSTA
info@yildizduzenhukuk.com